انتشار اصلاحیه های ادوبی برای Shockwave، Photoshop و Illustrator

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ | ۱۴:۴۹ کد : ۴۶۹۴ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۱۹۵۴
ادوبی اصلاحیه هایی را به منظور برطرف کردن آسیب پذیری های امنیتی در Shockwave، Photoshop و Illustrator منتشر کرد.
انتشار اصلاحیه های ادوبی برای Shockwave، Photoshop و Illustrator
همزمان با انتشار اصلاحیه های مایکروسافت برای برطرف کردن 23 رخنه امنیتی مستند، ادوبی نیز اصلاحیه هایی را برای برطرف کردن آسیب پذیری ها در Shockwave، Photoshop و Illustrator منتشر کرد.
  • APSB12-13: یک آسیب پذیری بسیار مهم در Adobe Shockwave Player نسخه 11.6.4.634و نسخه های پیش از آن برای ویندوز و مکینتاش. این به روز رسانی پنج آسیب پذیری را اصلاح می کند که می تواند به مهاجمی که از این آسیب پذیری سوء استفاده کرده است اجازه دهد تا کد مخرب را بر روی سیستم آلوده شده اجرا نماید.     
  • APSB12-12: یک ارتقاء امنیتی بسیار مهم برای Adobe Flash Professional CS5.5  (11.5.1.349) و نسخه های پیش از آن برای ویندوز و مکینتاش. این اصلاحیه یک آسیب پذیری را برطرف می کند که می توان به مهاجمی که از این آسیب پذیری سوء استفاده کرده است اجازه دهد تا کنترل سیستم آلوده شده را در اختیار بگیرد.
  • APSB12-11: یک ارتقاء امنیتی بسیار مهم برای Adobe Photoshop CS5.5  و نسخه های پیش از آن برای ویندوز و مکینتاش. این اصلاحیه یک آسیب پذیری را برطرف می کند که می توان به مهاجمی که از این آسیب پذیری سوء استفاده کرده است اجازه دهد تا کنترل سیستم آلوده شده را در اختیار بگیرد.
  • APSB12-10: یک ازتقاء امنیتی بسیار مهم برای Adobe Illustrator CS5.5   و نسخه های پیش از آن برای ویندوز و مکینتاش. این اصلاحیه یک آسیب پذیری را برطرف می کند که می توان به مهاجمی که از این آسیب پذیری سوء استفاده کرده است اجازه دهد تا کنترل سیستم آلوده شده را در اختیار بگیرد.

۳۷۷ رای

نظر شما :